Charakteristika společnosti

Advokátní kancelář Mgr. Rudolf Bartošík se sídlem v Břeclavi, v rámci kanceláře vykonáváme všeobecnou právní praxi.