Charakteristika společnosti

MONPER – Montagen + Personal
Sme mladá personálna agentúra disponujúca bohatými skúsenosťami a pevnými základmi sprostredkujúca pracovné príležitosti prinášajúca pozitíva ako pre zamestnancov, tak i pre zamestnávateľa. Dobré vzťahy s oboma zúčastnenými stranami a dodržiavanie všetkých zákonom stanovených štandardov považujeme za naše priority. Našej dôležitej úlohy a zodpovednosti sme si všetci vedomí a preto k našej práci pristupujeme s maximálnou zodpovednosťou, sme našim klientom neustále k dispozícii, zaujímame sa o každého jedného spolupracovníka a pravidelne navštevujeme firmy, do ktorých sprostredkujeme náš personál. Práve vďaka tomuto úsiliu vieme vybrať pre každú pozíciu toho najvhodnejšieho kandidáta, čo vedie k spokojnosti a dlhodobej spolupráci s oboma zúčastnenými stranami. Trojuholník krajín (Rakúsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko) je z hľadiska priemyslu oblasťou veľmi dynamickou a práca prekračujúca jednotlivé medzištátne hranice je u nás na dennom poriadku. Preto u nás nehrá úlohu v ktorom štáte sa jednotlivá pracovná ponuka nachádza, vždy sme schopní zabezpečiť ako profesijne tak i pracovnoprávne vyhovujúci personál. Na dennej báze pracujeme s jednotlivými podmienkami a zákonmi uvedených krajín a komunikujeme s príslušnými štátnymi orgánmi. Práve vďaka sprostredkovaniu pracovných príležitostí v trojuholníku krajín majú naši uchádzači jedinečnú možnosť sa zamestnať nielen rýchlejšie a pravidelnejšie ale aj vykonávať rôznorodú prácu.
Naše činnosti
Sprostredkovanie práce: sprostredkujeme prácu na rôznorodé obdobia od krátko- cez dlhodobo až po stále zamestnanie
Montáže: pre naše zákazky zabezpečujem všetko komplet tzn: kompletný montážny tím, aj s vybavením a autom
Try and hire: Sprostredkujeme personál na skúšobnú dobu s cieĺom dlhodobého zamestnania
Zamestnanie na dobu neurčitú: klasické sprostredkovanie na dlhodobé zamestnania, zahŕňajúce vyhľadávanie, pohovory, výber zamestnancov
Payrolling: Sme ochotní prebrať po dohode s Vami vypracovávanie miezd vo Vašom mene