Charakteristika společnosti

NeurOne je etablovaný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji, v špecializačnom odbore neurológia.

Nabídky práce: Neur One, n. o.

1 - 1