Charakteristika společnosti

Nasa spolocnost sa zaobera civilnymi dokoncovacimi pracami na projekte dostavby jadrobej elektrarne Mochovce 3,4