Charakteristika společnosti

Spoločnosť NUTRI a.s. vytvorila licenčný systém na nezávislé prevádzkovanie poradenských centier pre redukciu telesnej hmotnosti po celej Českej, Slovenskej a Maďarskej republike, prostredníctvom špeciálnych výživových a redukčných programov NUTRI FOOD PLAN. V súčasnosti rozširujeme poradenské centrá v ČR a ponúkame prácu pre výživových/nutričných poradcov, asistentov, fitness trenérov, zdravotné/diétne sestry a lekárov. Ich úlohou je optimalizácia telesnej hmotnosti u pacientov s nadváhou a obezitou vo svojom regióne prostredníctvom VLCD a LCD redukčných programov. Tieto programy sú zložené z nutrične vyvážených potravín NutriFood, ktoré sú určené na osobitné výživové účely, vhodné pri redukcii hmotnosti a slúžia ako plnohodnotná náhrada celodennej stravy.