Charakteristika společnosti

Společnost O2 Financial Services s.r.o. vystupuje jako likvidátor pojistných událostí pro společnost Maxima pojišťovna a je 100 % dceřinou společností O2 Czech Republic (www.o2fs.cz).