Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Knihovník - knihovnice
Knihovníci (44110)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:Obec Ruda nad Moravou, IČ 00303313
Pracoviště:9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Pracovní poměr:od 2017-01-01
Mzdové rozpětí:od 12880 do 19370 Kč

Požadované dovednosti:Práce s PC
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B

Poznámka k volnému místu:Tajemník OÚ Ruda nad Moravou vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:
knihovník - knihovnice

Místo výkonu práce: Ruda nad Moravou, OÚ, 9. května 40, 789 63, Ruda nad Moravou

Druh práce: zajištění půjčovního provozu - evidence výpůjček a registrace čtenářů v knihovním systému, technické zpracování nových knih, opravy a údržba knihovního fondu, řazení knih a časopisů ve volném výběru, příprava cirkulačních souborů, revize knihovních fondů SK a MK, příprava soutěží a besed pro děti a mládež a další aktivity knihovny

Platové zařazení: 7. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě (uvedeno při plném úvazku)

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
Pracovní úvazek: 0,2
Předpokládaný nástup: 01.01.2017 nebo dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR
- minimální věk 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka

Základní požadavky:
- SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou
- zkušenosti na obdobné pozici výhodou
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrá znalost práce na PC a kancelářského softwaru
- řidičské oprávnění skupiny "B" podmínkou

Lhůta pro podání přihlášky: 04. 11. 2016 do 12.00 hodin
Místo a způsob podání přihlášky: osobně, e-mailem na adresu: tajemnik@ruda.cz, poštou na adresu Obecní úřad Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, obálku označte "Veřejná výzva - knihovník".

Přihláška musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu
f) telefonní spojení
g) datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifikaci
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Obecní úřad Ruda nad Moravou si vyhrazuje právo veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Obec Ruda nad Moravou bude pro potřeby veřejné výzvy nakládat s jeho osobními údaji.
 
Poslední změna:2016-10-13, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Šumperk

číslo volného místa: 11569890729
 

ID: 2764225   Datum zveřejnění: 13.10.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.