Charakteristika společnosti

Má celkem 505 lůžek, z toho 347 akutních a 158 lůžek následných. Areál nemocnice v Jičíně je umístěn severovýchodně od centra města, je koncipován jako volný, pavilónový se zřetelně vymezenou hospodářskou zónou a bohatou zelení v nemocničním parku. Rovněž areál nemocnice v Novém Bydžově je umístěn nedaleko centra města v rozsáhlém parku.

Zobrazit celou charakteristiku
Kromě základních oddělení, tj. interního včetně JIP a dialyzačního střediska, chirurgického, dětského a gynekologicko-porodnického oddělení, je součástí ON Jičín a.s. oddělení anesteziologicko-resuscitační, radiační a klinická onkologie, neurologie, oddělení ORL, rehabilitace, léčebna dlouhodobě nemocných a oddělení revmatologie. Nedílnou součástí jsou oddělení komplementů – radiologické s počítačovou tomografií, oddělení nukleární medicíny, centrum klinických laboratoří – oddělení klinické mikrobiologie, klinické biochemie a transfuzní a hematologické oddělení, plicní oddělení, oddělení léčebné výživy a stravy a dopravní zdravotní služba.

Skrýt celou charakteristiku

Nabídky práce: Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

1 - 1 z 1