Charakteristika společnosti

FBT Slovakia s.r.o. je stavebná firma s 30-ročnou praxou a množstvom realizovaných stavieb v Bratislavskom a Trnavskom kraji.