Charakteristika společnosti

spoločnosť PEGAMONT s.r.o., dlhodobo pôsobí na nemeckom trhu v oblasti elektroinštalácií.