Charakteristika společnosti

silniční nákladní doprava-přeprava pohonných hmot