Charakteristika společnosti

Společnost Pflüger TOB GmbH se 70 zaměstnanci vyrábí a prodává udržitelné systémy pro
tepelnou izolaci, konstrukci, utěsnění a izolaci na bázi recyklovaných plastů. Jako
mladá firma pokládáme za naši povinnost zaměřit se na cíle udržitelného stavění a chceme
prostřednictvím našich projektů přispět k celosvětovým úsporám energie.