Charakteristika společnosti

Spoločnosť Phoenix je nová spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2018, je špecializovaná na spracovanie a poskytovanie informácií o ponukách prác.