O NÁS

  • PPA CONTROLL, a.s. je akciovou spoločnosťou holdingového typu združujúcou skupinu dcérskych spoločností, ktoré svojim zákazníkom a partnerom poskytujú štúdie, projekty, dodávky, montáž, oživenie a servis v oblastiach energetiky, priemyslu a infraštruktúry. PPA CONTROLL, a.s. realizuje dodávky a inžinierske služby s dlhodobým zameraním na riešenie zákazníckych požiadaviek, ktoré sú optimálne z technického ako aj cenového hľadiska.
  • PPA CONTROLL, a.s. ponúka partnerstvo pri riešeniach problémov v oblasti silnoprúdu, prístrojovej a riadiacej techniky, riadiacich systémov, bezpečnostných systémov, protipožiarnej ochrany, kabelážií a počítačových sietí. V týchto oblastiach naša spoločnosť uskutočňuje analýzy, štúdie, projektové dokumentácie, inžinierske a poradenské aktivity, dodávky prístrojov a zariadení, montáž a uvedenie do prevádzky vrátane opráv a údržby. Spoločnosť tiež vyrába vysokokvalitné rozvádzače.
  • PPA CONTROLL, a.s. poskytuje kvalifikovanú prevádzku ako aj údržbu všetkých dodaných technických zariadení, čo zaručuje efektívnu spotrebu energií.

Štruktúra PPA CONTROLL

Kontakt

PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel: 02/492 37 111, 02/492 37 374
fax: 02/492 37 313
[email protected]