NEMOCNICA NOVEJ GENERÁCIE
BRATISLAVA - BORY

Prvá koncová nemocnica novej generácie bude poskytovať plánovanú a akútnu zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni. Zodpovednosť bude pripravená prevziať aj za tých najnáročnejších pacientov z celého Slovenska. To všetko v jednolôžkovom štandarde a v podmienkach verejného zdravotného poistenia. Atraktívnu prácu v nej nájdu najlepší lekári a sestry z domova aj zo zahraničia. Začiatok prevádzky je naplánovaný na druhú polovicu roka 2021.

Prečo pracovať pre novú nemocnicu?

  • Lekári, sestry a ostatný zdravotnícky a nezdravotnícky personál musia byť nielen profesionáli, ale mali by v prvom rade tvoriť súdržný tím, ktorý spoločne nemocnici vdýchne dušu ľudskosti a jedinečnosti.
  • Zamestnancom ponúkneme plne vybavené a komfortné pracovné prostredie. Nemocničný informačný systém podporí automatizáciu niektorých procesov, zjednoduší administratívu a prispeje k odbúraniu byrokracie. Plochá organizačná štruktúra posilní význam a autonómne postavenie ošetrovateľstva a zohľadní partnerstvo lekárskej a ošetrovateľskej zložky starostlivosti. Systém tzv. plávajúcich lôžok a systém klastrov zefektívni prevádzku a umožní skvalitnenie poskytovanej starostlivosti.
  • Zabezpečíme lekárom a sestrám kontinuálne odborné vzdelávanie a okrem špecializačného štúdia, účasti na zahraničných stážach, konferenciách a kongresoch budeme poskytovať aj možnosť podieľať sa na výskume a klinických štúdiách. V novej budove budú k dispozícii moderne vybavené učebné priestory vrátane simulačnej operačnej sály. Mzdové odmeňovanie pracovníkov novej nemocnice bude konkurencieschopné nielen z hľadiska celoslovenského priemeru, ale aj v rámci Bratislavy a jej okolia.


Máte záujem byť medzi prvými, ktorí by chceli pracovať v Nemocnici novej generácie?
Vyplňte náš kontaktný formulár.

Voľné pracovné pozície