NEMOCNICE SVET ZDRAVIA

Spoločnosť Svet Zdravia, a. s., pôsobí na Slovensku od roku 2006.

Sme prevádzkovateľom 17 regionálnych nemocníc, ktorých spádová oblasť predstavuje 1,4 milióna obyvateľov. Naším poslaním je ozdravovať slovenské nemocnice a poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Investujeme do modernizácie nemocníc prostredníctvom najmodernejšieho prístrojového vybavenia a moderných IT technológií. Neustále inovujeme, zavádzame nové procesy aj v prístupe v riadení a vzdelávaní.

Sme sieť nemocníc, kde vďaka profesionálnemu a zodpovednému prístupu, kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti a liečivému prostrediu dokážeme zabezpečiť, že pacient je centrom našej pozornosti.

Využite príležitosť získať stabilnú prácu v moderných nemocniciach, zaujímavé profesionálne uplatnenie, atraktívne ohodnotenie, možnosť osobného rastu a ďalšieho vzdelávania.

Voľné pracovné pozície