Charakteristika společnosti

Společnost Profileitung pracuje na civilních, mechanických, strukturálních a potrubních projektech s návrhem a řešením v různých průmyslových odvětvích. Jedná se především o oblasti farmaceutické, biotechnologické, potravinářské, chemické, energetické (jaderné elektrárny nevyjímaje) a rafinerie. Inženýrské služby zahrnují projektování, technické řešení a modelování zařízení ve 3D, návrh potrubí, dílů a sestav s prototypem, site-management ve všech standardech a následnou realizaci samotné montáže v Evropě či zámoří. Profileitung udržuje spolu s nejnovějším softwarem nejvyšší standardy v oblasti návrhu a designu, ale také v použití moderních technologických řešení pro dané odvětví průmyslu.