Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Právník odboru kontroly a nesrovnalostí
Podnikoví právníci (26195)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, IČ 75084911
Pracoviště:Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 2017-01-02
Mzdové rozpětí:od 21830 Kč

Poznámka k volnému místu:Požadavky:
- dosažené vzdělání VŠ (magisterský stupeň) - právní zaměření podmínkou
- praxe v oboru min. 1 rok výhodou
- zkušenost s problematikou daňového řádu výhodou
- zkušenost s problematikou veřejných zakázek výhodou
- znalost prostředí veřejné správy výhodou
- vhodné i pro absolventy s koncipientskou praxí
Požadované znalosti: znalost právní úpravy veřejných zakázek a poskytování dotací (primární a sekundární právo EU) podmínkou; znalost zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád podmínkou; znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů výhodou; znalost zákona 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, včetně novely zákona 138/2006 Sb. výhodou; znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů výhodou. Jazykové znalosti: znalost anglického jazyka nebo jiného světového jazyka výhodou.

Další požadované dovednosti
- řidičský průkaz sk. B (výhodou),
- dobrá uživatelská znalost práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet),
- vysoké pracovní nasazení,
- zodpovědný a samostatný přístup k řešení pracovních úkolů,
- analytické schopnosti,
- umění efektivní komunikace,
- schopnost týmové práce,
- flexibilní a dynamická osobnost.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do: 6.12.2016 do 12.00 hod. na adresu:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc nebo do uvedeného data předejte osobně na sekretariátu Úřadu Regionální rady (budova RCO, 5 patro). Obálka bude označena slovy: "VŘ - právník OKN".
Přihlášky zaslané po uvedeném datu nelze zařadit do výběrového řízení. Kontaktní osoba Úřadu: Mgr. Kateřina Holčapková - personalistka, telefon: 587 333 335, e-mail: katerina.holcapkova@rr-strednimorava.cz.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu; kontaktní údaje; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; formulace vylučující střet zájmů: "Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů."; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
- motivační dopis uchazeče,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- souhlas s nakládáním s osobními údaji
- čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce,
- čestné prohlášení o způsobilosti k právním úkonům.
Doporučené formuláře (přihláška do VŘ, čestná prohlášení, apod.) jsou k dispozici na stánkách www.rr-strednimorava.cz (Úřední deska/ Volná místa/ Formuláře). Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
 
Poslední změna:2016-11-23, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Olomouc

číslo volného místa: 11759520782
 

ID: 2823070   Datum zveřejnění: 23.11.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.