Charakteristika společnosti

Klientům poskytujeme kompletní servis - od počáteční konzultace a stanovení cílů, až po získání finančních prostředků a podepsání všech právních dokumentů.
Klienty Coredo jsou průmyslové, obchodní a finanční společnosti. K nim se také řadí zámožní zákazníci z evropských zemí a Ruska.