Charakteristika společnosti

Rodinná firma v Bavorsku 30km severne od Mníchova pôsobiaca v oblasti spracovania odpadu viac ako 40 rokov. Vo firme pracujú popri nemeckých zamestnancoch aj slováci, rusi, poliaci, rumuni, macedónci, chorváti, česi. Ubytovanie je zabezpečené priamo v areáli firmy. Odporúčam si pozrieť webovú stránku firmy http://www.schenker-umwelt.de/, ako aj firmu samotnú cez maps.google.sk - zadajte adresu Niernsdorf 7, 85411 Hohenkammer a prepnite si satelitný náhľad(vrstvu)