Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, sú bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a konkurencieschopným výrobcom elektriny s dominantným postavením na elektroenergetickom trhu v SR.
 1. Turnover Supervisor/Dozor pre odovzdávanie systémov do spúšťania   otevřít v novém okně
  16.1.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 2. Mechanical Supervisor/Stavebný dozor pre mechanické časti   otevřít v novém okně
  5.1.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 3. Maintenance Technician   otevřít v novém okně
  5.1.2018, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 4. Electrical Project Engineer   otevřít v novém okně
  28.12.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 5. Civil Engineering Specialist   otevřít v novém okně
  28.12.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region
 6. Electrical Supervisor/Stavebný dozor - elektro   otevřít v novém okně
  28.12.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 7. Senior Project Planner/Plánovač projektu - senior   otevřít v novém okně
  28.12.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Slovakia, Nitra region, Mochovce 935 39, Mochovce Nuclear Power Plant, Units 3&4
 8. Senior Piping and Layout Specialist/Senior špecialista dispozičných riešení   otevřít v novém okně
  27.12.2017, SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o.
  Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom, Nitra region

Nabídky společnosti e-mailem