Charakteristika společnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa medzinárodnou námornou, leteckou a pozemnou prepravou.
www.sea-sky.sk