Charakteristika společnosti

Selfstorage, s.r.o., Logistika, skladovanie
Inovatívny skladový servis ponúka výhodné krátkodobé aj dlhodobé
skladovanie vašich vecí.