Charakteristika společnosti

Naša škôlka sa nachádza v srdci Bratislavy, kde nás obklopuje pokojná atmosféra a prekrásna príroda blízkej Kalvárie a neďalekého Horského parku. Pre deti sme pripravili optimálne dostupný priestranný dom s rozľahlou záhradou a nádherným výhľadom na Bratislavu. Škôlku sme zariadili tak, aby poskytovala dieťaťu čo najlepšie podmienky na intelektuálny, emocionálny a sociálny rozvoj. Pripravené a bezpečné prostredie má ambíciu dosiahnuť pocit “druhého domova” pre deti, ktoré v ňom budú šťastné, sebaisté a zvedavé.

Zobrazit celou charakteristiku
Our kindergarten is located in the heart of Bratislava, where we are surrounded by a peaceful atmosphere and beautiful nature of nearby Kalvária and the nearby Horský park. For children, we have prepared an optimally accessible spacious house with a large garden and a wonderful view of Bratislava. We arranged the nursery in such a way as to provide the child with the best possible conditions for intellectual, emotional and social development. The prepared and safe environment has the ambition to achieve the feeling of a "second home" for children who will be happy, self-confident and curious in it.

Skrýt celou charakteristiku

Nabídky práce: Škôlka Montessori Horský park - Montessori, s. r. o.

1 - 1 z 1