Charakteristika společnosti

Smart Dental Clinic s.r.o. poskytuje pacientom ucelený koncept liečby v súlade s najmodernejšími odbornými znalosťami, metódami a postupmi s pomocou nadštandardného prístrojového vybavenia.