Nabídky práce: Software AG Development Center Slovakia, s.r.o.

Software AG Development Center Slovakia bola založená v roku 2005 ako dcérska spoločnosť a pôsobí v Košiciach. Päťdesiat zamestnancov je zameraných najmä na rozvoj ARIS, ktorý ponúka skutočne kolaboratívne, procesy zlepšujúce prostredie. To robí procesy transparentné, riadené, zvládnuteľné a agilné.

S viac ako 45 ročnými skúsenosťami v oblasti inovácií a orientáciou na zákazníka sa Software AG zaraďuje medzi lídrov v oblasti inovácií a digitálnych technológií. Software AG má viac ako 4300 zamestnancov, pôsobí v 70 krajinách sveta a v roku 2015 dosiahla výnosy v hodnote 873 miliónov eur.

Ponúkame prvú komplexnú digitálnu podnikovú platformu, založenú na otvorených štandardoch, s integráciou, procesným manažmentom, data manažmentom, vývojom adaptívnych aplikácií, real-time analýzou a riadením podnikovej štruktúry. Táto modulárna platforma umožňuje užívateľom vyvinúť novú generáciu aplikačných systémov.

Hľadáme odborníkov, ktorý by sa pripojili k jednému z našich vývojárskych tímov. Vývojárske tímy sa skladajú z vysoko kvalifikovaných softvérových inžinierov využívajúcich princípy SCRUM a AGILE. Úspešní kandidáti sa zúčastnia celkového procesu vývoja softvéru a budú pracovať v úzkej spolupráci so všetkými medzinárodnými tímami.

Kontaktovať budeme len tých záujemcov, ktorí budú spĺňať naše požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.


Nabídky společnosti e-mailem