Charakteristika společnosti

Společnost se zabývá demontážemi a pálením kovového šrotu u zákazníků v Německu.