Vrchní rada - vedoucí oddělení rozpočtu, analýz a finanční kontroly (2. kolo)

Správa státních hmotných rezerv

Místo práce
Praha, Česko
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
1. 1. 2021
Mzdové podmínky (brutto)
Od 31 670 Kč/měsíc

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

prognózování a modelování vývoje makroekonomických sektorů a fungování trhů pro potřeby
formulování fiskální a rozpočtové politiky;
- utváření bilančních vztahů u základních ukazatelů státního rozpočtu a státního závěrečného
účtu v celorepublikovém měřítku;
- stanovování zásad a principů tvorby státního rozpočtu včetně vyhodnocování realizace
přijatých principů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie;
- zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu nebo státního
závěrečného účtu. Tvorba rozpočtových výhledů;
- zpracovávání souhrnu státního závěrečného účtu za Českou republiku. Hodnocení plnění
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků;
- metodické řízení a koordinace rozpočtového procesu v odborných útvarech Správy;
- metodická činnost a zabezpečení programového financování ve vymezené působnosti;
- systémová činnost při výkonu finanční kontroly ve vymezené působnosti.

Zaměstnanecké výhody, benefity

stravenky, 5 týdnů dovolené , 5 dnů indispoz. volno, multisport karta,

Informace o náboru

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo
(dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 26. listopadu 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu
orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5, 150 85), nebo osobně podané na podatelnu
služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě
s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu
([email protected]) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové
schránky služebního úřadu: 4iqaa3x).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy:
„NEOTEVÍRAT – VŘ – 18193/20-SSHR“, více na web. stránkách SSHR

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

vysokoškolské II. stupně
postgraduální

Vzdělání v oboru

finance

Jazykové znalosti

Český jazyk - Expert (C2)

Pozice je vhodná pro absolventa

Ano

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Byla zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Její působnost je upravena zejména zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Zásady činnosti Správy a zásady její organizace stanoví Statut Správy státních hmotných rezerv schválený usnesením vlády ze dne 3. prosince 2001 č. 1293.

Adresa společnosti

Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1
150 00 Praha 5 - Malá Strana
http://www.sshr.cz/
ID: 3998779  Datum zveřejnění: 11.11.2020  Spodní hranice mzdy (brutto): 31 670 Kč/měsíc