Odborný rada - právník

Správa státních hmotných rezerv

Místo práce
Praha 5, Česko
Druh pracovního poměru
plný úvazek, zkrácený úvazek
Termín nástupu
ihned nebo dle dohody
Mzdové podmínky (brutto)
35 000 - 50 000 Kč/měsícSlužební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 13. platové třídy (Příloha č. 2 Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců).

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
- celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnického práva státu;
- zajišťování právní agendy Správy státních hmotných rezerv, a to ve spolupráci s dalšími právníky oddělení právního;
- oblast obchodního práva – tvorba nových smluv, úpravy a aktualizace smluv stávajících;
- oblast občanského práva – zpracování agendy soudních sporů (studium podkladů, sepisování stanovisek, vyhledávání podobných právních případů a jejich řešení, přímé zastupování před soudy);
- agendy exekučních a insolvenčních řízení apod.;
- zpracování právních stanovisek a rozborů, poskytování právní služby útvarům Správy státních hmotných rezerv;
- monitoring právních předpisů, soudních a jiných rozhodnutí a článků dotýkající se činnosti Správy;
- koordinace přípravy a tvorby právních a interních předpisů;
- výkon dalších úkolů uložených přímým představeným, které jsou v náplni činnosti Oddělení právního.

Zaměstnanecké výhody, benefity

pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sickdays, stravenky, MultiSport karta

Informace o náboru

Předseda Správy státních hmotných rezerv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa Odborný rada - právník v oboru služby 22. Legislativa a právní činnost.
Místem výkonu služby je Praha.
Předpokládaným dnem nástupu do služby: ihned nebo dle dohody.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru:
- Zpravidla na dobu neurčitou, v případě, že žadatel doloží doklad o vykonání úřednické zkoušky.
- Na dobu určitou, v případě, že žadatel zatím úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku (§ 21 odst. 2 ZSS). Doba určitá je stanovena v trvání 12 měsíců (§ 29 odst. 1 ZSS) se zkušební dobou v délce 6 měsíců (§ 29 odst. 2 ZSS). Úspěšným složením úřednické zkoušky se mění doba určitá na dobu neurčitou.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 13. října 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5, 150 85), nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu ([email protected]) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 4iqaa3x).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy:
„NEOTEVÍRAT – VŘ – 15901/22-SSHR“.

Více informací vč. podmínek a formuláře žádosti naleznete na webových stánkách Správy státních hmotných rezerv: https://www.sshr.cz/o-nas/nabidka-volnych-mist/

Předpokládaný termín ukončení výběrového řízení

13.10.2022 (zbývá ještě 11 dnů)

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

vysokoškolské II. stupně

Vzdělání v oboru

magisterský studijní program v oboru právo

Ostatní znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Praxe na pozici/v oblasti

praxe v oboru - výhodou

Pozice je vhodná pro absolventa

Ano

Osobnostní předpoklady a dovednosti

přesnost, spolehlivost, týmový hráč

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Byla zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Její působnost je upravena zejména zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Zásady činnosti Správy a zásady její organizace stanoví Statut Správy státních hmotných rezerv schválený usnesením vlády ze dne 3. prosince 2001 č. 1293.

Více informací na webových stránkách www.sshr.cz.

Kontakt

ID: 4133429  Datum zveřejnění: 16.9.2022  Spodní hranice mzdy (brutto): 35 000 Kč/měsíc