Rada/Odborný rada - specialista spisové služby a administrativní bezpečnosti

Správa státních hmotných rezerv

Místo práce
Praha 5, Česko
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
ihned nebo dle dohody
Mzdové podmínky (brutto)
37 000 - 50 000 Kč/měsícSlužební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 12. platové třídy (Příloha č. 2 Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců).

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
Zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností.
Zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby s rozsáhlým členěním, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.
- zpracovávání vnitřních normativních aktů pro řízení spisové služby a archivnictví v rámci Správy;
- řízení a komplexní zajištění spisové služby v rámci celé Správy;
- vedení spisovny utajovaných dokumentů poskytnutých nebo vzniklých u Správy;
- vedení registru NATO zahrnujícího i utajované informace;
- vedení registru EU zahrnujícího i utajované informace.
Zajišťování správy systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli.
- administrování systému spisové služby e-Spis Správy, IS DESA, epodatelny;
- školení uživatelů systému e-Spis Správy a jejich metodické usměrňování, definování problémů a jejich řešení samostatně nebo s dodavatelem služeb;
- spolupráce při zajištění propojení mezi systémem e-Spis - frankovacím zařízením, podatelnou, IS DESA a dalšími informačními systémy.
Zajišťování nového nastavení systémů při změně projektu, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky.
- spolupráce při zajišťování nastavení a instalací nových verzí programů, jejich testování a prvotní nastavení požadavků dodavatele;
- nastavování přístupových práv do systému e-Spis na konkrétní systemizovaná místa dle konkrétního zařazení uživatelů;
- zabezpečení činností spojených s obsluhou vládního utajeného spojení;
- správa vedení jednotného identifikačního prostoru za SSHR;
- výkon dalších úkolů uložených ředitelem odboru, které jsou v náplni činnosti Odboru bezpečnosti a krizového řízení.

Zaměstnanecké výhody, benefity

Pružná pracovní doba, 5 dnů indispozičního volna, stravenky, FKSP karta MultiSport

Informace o náboru

Předseda Správy státních hmotných rezerv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa Rada/Odborný rada - specialista spisové služby a administrativní bezpečnosti v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Praha.

Předpokládaným dnem nástupu do služby: ihned nebo dle dohody.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru:
- Zpravidla na dobu neurčitou, v případě, že žadatel doloží doklad o vykonání úřednické zkoušky.
- Na dobu určitou, v případě, že žadatel zatím úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku (§ 21 odst. 2 ZSS). Doba určitá je stanovena v trvání 12 měsíců (§ 29 odst. 1 ZSS) se zkušební dobou v délce 6 měsíců (§ 29 odst. 2 ZSS). Úspěšným složením úřednické zkoušky se mění doba určitá na dobu neurčitou.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 5. prosince 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5, 150 85), nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu ([email protected]) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 4iqaa3x).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „NEOTEVÍRAT – VŘ – 19502/22-SSHR“.

Více informací vč. formuláře žádosti naleznete na webu: https://www.sshr.cz/o-nas/nabidka-volnych-mist/.

Předpokládaný termín ukončení výběrového řízení

5.12.2022 (zbývají ještě 2 dny)

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

vysokoškolské I. stupně

Vzdělání v oboru

Archivnictví a spisová služba

Jazykové znalosti

Český jazyk - Expert (C2)

Ostatní znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Řidičský průkaz

B

Praxe na pozici/v oblasti

praxe v oboru - výhodou

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Byla zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Její působnost je upravena zejména zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Zásady činnosti Správy a zásady její organizace stanoví Statut Správy státních hmotných rezerv schválený usnesením vlády ze dne 3. prosince 2001 č. 1293.

Více informací na webových stránkách www.sshr.cz.

Kontakt

ID: 4465746  Datum zveřejnění: 14.11.2022  Spodní hranice mzdy (brutto): 37 000 Kč/měsíc