Rada/Odborný rada - specialista veřejných zakázek

Správa státních hmotných rezerv

Místo práce
Správa státních hmotných rezerv, Šeříková, Malá Strana, Česko
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
ihned nebo dle dohody
Mzdové podmínky (brutto)
Od 27 650 Kč/měsícSlužební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 12. platové třídy (Příloha č. 2 Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů).

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení;

administrace VZ v rámci centrálního nákupu státu a činnosti spojené s organizací centrálního nakupování;

příprava a realizace veřejných zakázek v režimu zákona a veřejných zakázek malého rozsahu;

zpracování a administrace veřejných zakázek v elektronickém nástroji NEN;

účast na jednání komisí k posouzení a hodnocení nabídek účastníků;

výkon kontrolní činnosti v oblasti veřejných zakázek v rámci Správy;

tvorba stanovisek v oblasti veřejných zakázek pro vedení Správy;

výkon dalších úkolů, uložených vedoucí oddělení zakázek v režimu zákona, které jsou v náplni činnosti Odboru zakázek.

Zaměstnanecké výhody, benefity

- platové zařazení odpovídající příslušnému nařízení vlády ČR pro orgány státní správy

- jistota zaměstnání v dobře fungující státní organizaci
- přátelský kolektiv
- možnost využití pružné pracovní doby
- 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna
- stravenkový paušál

- možnost home office

- kartu MultiSport,  FKSP kartu MultiSport

- školící středisko v Krkonoších pro soukromou rekreaci s příspěvkem z FKSP

Informace o náboru

Předseda Správy státních hmotných rezerv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa Rada/Odborný rada - specialista veřejných zakázek se služebním působištěm v Praze.
Na služebním místě je státní služba vykonávána v oboru služby:
37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru:
- Zpravidla na dobu neurčitou, v případě, že žadatel doloží doklad o vykonání úřednické zkoušky.
- Na dobu určitou, v případě, že žadatel zatím úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku (§ 21 odst. 2 ZSS). Doba určitá je stanovena v trvání 12 měsíců (§ 29 odst. 1 ZSS) se zkušební dobou v délce 6 měsíců (§ 29 odst. 2 ZSS). Úspěšným složením úřednické zkoušky se mění doba určitá na dobu neurčitou.
Další údaje o podmínkách výkonu služby stanovené ZSS naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 17. června, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5, 150 85), nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu epodatelna@sshr.gov.cz nebo prostřednictvím datové schránky služebního úřadu 4iqaa3x.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy:
„NEOTEVÍRAT – VŘ – 08516/24-SSHR“
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu (e-mail), na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Více informací vč. formuláře žádosti naleznete na webových stánkách Správy státních hmotných rezerv.

Předpokládaný termín ukončení výběrového řízení

17.6.2024 (zbývají ještě 2 dny)

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

vysokoškolské II. stupně

Jazykové znalosti

Český jazyk - Expert (C2)

Ostatní znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Byla zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Její působnost je upravena zejména zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Zásady činnosti Správy a zásady její organizace stanoví Statut Správy státních hmotných rezerv schválený usnesením vlády ze dne 3. prosince 2001 č. 1293.

Více informací na webových stránkách www.sshr.gov.cz

Kontakt

Kontaktní osoba: Tereza Dohnalová, BBA
Tel.: +420606091683
E-mail: poslat životopis
ID: 4838156  Datum zveřejnění: 24.5.2024  Spodní hranice mzdy (brutto): 27 650 Kč/měsíc