Odborný rada - koncepční pracovník v oblasti PHM

Správa státních hmotných rezerv

Místo práce
Správa státních hmotných rezerv, Šeříková, Malá Strana, Česko
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
ihned nebo dle dohody
Mzdové podmínky (brutto)
Od 30 780 Kč/měsícSlužební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 13. platové třídy (Příloha č. 2 Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů).

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

- celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy;

- výkon koncepční, koordinační, normotvorné, analytické a systémové činnosti v oblasti tvorby zásob hmotných rezerv, vývoje stavů, sortimentu, rozmístění, ochraňování, obměňování a používání souboru materiálů hmotných rezerv automobilní benziny, motorová nafta, letecký petrolej a ropa;

- zajišťování připravenosti veřejné správy na řešení krizových situací v oboru své působnosti;

- výkon kontrolní činnosti v oblasti plnění smluvních vztahů s ochraňovateli hmotných rezerv ropných produktů, inventarizace stavu zásob skladovaných ropných produktů na jednotlivých skladech;

- metodické řízení daňového skladu a ochraňovatelských organizací v oblasti podmínek skladování a rozmístění HR;

- tvorba návrhů plánů doplnění, trvalého uvolnění, obměn, nákupů a prodejů HR;

- provádění reportingů dovozů a vývozu ropných produktů osvobozených od spotřební daně v daňovém skladu Správy dle platné legislativy;

- řešení náležitostí spojených se zásobováním ozbrojených sil a složek ČR, vojsk NATO a místní samosprávy pohonnými hmotami;

- zabezpečení činnosti spojené s vyhlášením stavu ropné nouze a činnosti při vyhlášení krizového stavu;

- a další činnosti vyplývající z kompetencí Odboru ropy a ropných produktů.

Zaměstnanecké výhody, benefity

- platové zařazení odpovídající příslušnému nařízení vlády ČR pro orgány státní správy

- jistota zaměstnání v dobře fungující státní organizaci
- přátelský kolektiv
- možnost využití pružné pracovní doby
- 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna
- stravenkový paušál

- možnost home office

- kartu MultiSport,  FKSP kartu MultiSport

- školící středisko v Krkonoších pro soukromou rekreaci s příspěvkem z FKSP

Informace o náboru

Předseda Správy státních hmotných rezerv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa Odborný rada - koncepční pracovník v oblasti PHM se služebním působištěm v Praze.
Na služebním místě je státní služba vykonávána v oboru služby:
50. Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru:
- Zpravidla na dobu neurčitou, v případě, že žadatel doloží doklad o vykonání úřednické zkoušky.
- Na dobu určitou, v případě, že žadatel zatím úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku (§ 21 odst. 2 ZSS). Doba určitá je stanovena v trvání 12 měsíců (§ 29 odst. 1 ZSS) se zkušební dobou v délce 6 měsíců (§ 29 odst. 2 ZSS). Úspěšným složením úřednické zkoušky se mění doba určitá na dobu neurčitou.
Další údaje o podmínkách výkonu služby stanovené ZSS naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 13. června 2024, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5, 150 85), nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu epodatelna@sshr.gov.cz nebo prostřednictvím datové schránky služebního úřadu 4iqaa3x.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy:
„NEOTEVÍRAT – VŘ – 06304/24-SSHR“
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu (e-mail), na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Více informací vč. formuláře žádosti naleznete na webových stánkách Správy státních hmotných rezerv.

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

vysokoškolské II. stupně

Vzdělání v oboru

magisterský studijní program ekonomického nebo technického nebo chemicko-technologického zaměření

Jazykové znalosti

Český jazyk - Expert (C2)

Ostatní znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Byla zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Její působnost je upravena zejména zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Zásady činnosti Správy a zásady její organizace stanoví Statut Správy státních hmotných rezerv schválený usnesením vlády ze dne 3. prosince 2001 č. 1293.

Více informací na webových stránkách www.sshr.gov.cz

Kontakt

Kontaktní osoba: Tereza Dohnalová, BBA
Tel.: +420606091683
E-mail: poslat životopis
ID: 4842928  Datum zveřejnění: 30.5.2024  Spodní hranice mzdy (brutto): 30 780 Kč/měsíc