Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Právník/čka - odbor sociálních věcí
Právníci legislativci (26196)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:Statutární město Ostrava, IČ 00845451
Pracoviště:Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava, náměstí Jurije Gagarina 1196/4, 710 00 Ostrava 10
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 2017-01-01
Mzdové rozpětí:od 18590 do 27950 Kč

Poznámka k volnému místu:Místo výkonu práce: ÚMOb Slezská Ostrava, náměstí Jurije Gagarina 1196/4, Slezská Ostrava

Požadované vzdělání
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, obor právo a právní věda

Požadované doklady:
-životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zabezpečování požadovaných činností,
-výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihláška musí obsahovat přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. Přihláškou se rozumí samostatný dokad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, v průvodním dopisy apod.
Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové zpráv, bude nutné výpis z evidence Rejstříku trestů a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doručit vyhlašovateli v listinné podobě.
Lhůta pro podání přihlášky: do 12. 12. 2016 včetně.

Způsob a místo podání:
-poštou nebo osobním doručením na podatelnu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina č. 4, Ostrava - Slezská Ostrava, v zalepené obálce označené VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 17/2016 - NEOTVÍRAT, s uvedením adresy uchazeče (odkaz na www.slezska.cz).

Adresa: Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
odbor vnitřních věcí
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava
 
Poslední změna:2016-11-24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Ostrava

číslo volného místa: 11766410789
 

ID: 2824987   Datum zveřejnění: 24.11.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.