Charakteristika společnosti

Organizace pracuje od roku 1991 jako neziskové registrované zdravotnické zařízení v oblasti prevence a léčby uživatelů návykových látek. Za tu dobu má řadu programů, které jsou zaměřeny na jednotlivá specifika. Centrum pro rodinu je zaměřeno na práci s těhotnými uživatelkami NL a matkami, jejich dětmi a s celou rodinou. Práce v ambulanci je zaměřena na cílovou populaci uživatelů alkoholových i nealkoholových drog, osobám mající problémy s gamblingem , poruchami příjmu potravy, aj.