Charakteristika společnosti

Studio 301 je uskupení profesionálů, kteří si dobře uvědomují význam virtuální a rozšířené reality, jako digitálního média, jehož využitelnost nedává smysl pouze v herním a zábavném průmyslu, ale především v průmyslu jako takovém. Umožňuje nám zefektivňovata výrobu, šetřit náklady, rozvíjet fantazii potenciálních klientů daleko za hranice lidské představivosti tak kýžených obchodních výsledků, tvořit edukační materiály, simulovat procesy a mnoho dalšího.