Charakteristika společnosti

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti sú prevádzky kamenných lekární a zdravotného strediska.