Charakteristika společnosti

TalentShark je dynamický a rýchlo sa rozvýjajúci Start-Up v oblasti Recruitingu. Je časťou Transfer Personalmanagement, ktorý je jednou z najúspešnejších personálnych spoločností na Slovensku. TalentShark znamená zodpovednosť, spoľahlivosť a rýchle obsadenie pozícii. Ponúkame služby od inzerovania, cez screening až po profesné niekoľkonásobné pohovory v spojení s komplexnou psychologickou diagnostikou.