Charakteristika společnosti

spoločnosť sa zaoberá návrhmi, výrobou a realizáciou komerčných interiérov