Charakteristika společnosti

Teleperformance Česká republika je obchodní značka společnosti Teleperformance CZ, a. s. pro služby kontaktního centra, zajišťující pro své klienty získávání a poskytování informací za pomocí veškerých dostupných komunikačních kanálů a moderního technického vybavení.

Zobrazit celou charakteristiku
Společnost Teleperformance CZ, a. s. je jedním z předních poskytovatelů služeb kontaktních center, CRM a internetových služeb v České republice. V současné době provozujeme 3 kontaktní centra v České republice (v Pardubicích, Hodoníně a v Hradci Králové).

Na trhu v České republice působíme od roku 1997 a od roku 2004 jsme součástí skupiny Teleperformance, největšího poskytovatele služeb kontaktních center v Evropě a zároveň největšího na světě. Naše služby pokrývají kompletní proces tvorby a udržování osobních vazeb mezi Vaší značkou a Vašimi zákazníky. Ziskovost a návratnost investic jsou základními myšlenkami každé aktivity. Vždy respektujeme tento přístup a nabízíme Vám kompletní program prodejních a podpůrných nástrojů při veškerých kontaktech s Vašimi zákazníky.

Skrýt celou charakteristiku