Charakteristika společnosti

Naša spoločnosť sa zaoberá vyhľadávaním kvalifikovaných zamestnancov a sprostredkovaním práce pre klientov vo Švajčiarsku.
Sprostredkovanie práce do zahraničia a poskytovanie asistenčných služieb v zahraničí
Radoslav Hepner +421 911831212
+41 79 126 31 58