Charakteristika společnosti

Termotechna a.s. Bratislava, bola založená v r. 1992 a je nástupníckou organizáciou š.p. Termostav BA. Pôvodne bol Termostav založený v r. 1926 ako účastinná spoločnosť v obore tepelnej techniky, izolácii a žiarotechniky. Termotechna má pôsobnosť na celom území Slovenska, vykonáva práce aj v zahraničí (ČR, SRN, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko,Lotyšsko). Naša spoločnosť realizuje práce v oblasti tepelných, chladových izolácií technologických zariadení, stavebných izolácií a stavebných prác pre oblasť pozemných stavieb .Dodáva zákazníkovi stavbu zrealizovanú vo vysokej kvalite, v plánovanom rozpočtovom náklade a dohodnutom termíne . Silnou stránkou našej spoločnosti je rozsiahla skúsenosť našich zamestnancov, vysoká odbornosť a preto je schopná ponúknuť efektívne riešenia pre svojich zákazníkov.