Charakteristika společnosti

ttc, s.r.o., je úspešná spoločnosť pôsobiaca od roku 1993 v oblasti riadiacich systémov a informačných technológii. Hlavnou oblasťou pôsobenia je riadenie potrubnej prepravy, skladovania, výdaja a merania ropy, ropných produktov a zemného plynu a taktiež riadenie vodárenských technológií pitnej vody aj ČOV. Spoločnosť disponuje vlastným softvérovým systémom na monitorovanie potrubnej siete s názvom PipeMan.