1 500 - 1 900 EUR

Vedúci odboru Informačno-komunikačných technológií Prešovského samosprávneho kraja

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Miesto práce
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovensko
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1. 6. 2019
Celková mzda (brutto)
1 500 - 1 900 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riadenie odboru Informačno-komunikačných technológií Prešovského samosprávneho kraja.
Vykonávanie systémových činností so zameraním na správu informačných systémov a rozvoja spoločnej koncepcie úradu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK).
Zabezpečenie riadenia a rozvoja Oddelenia prevádzky informačných technológií, Oddelenia správy informačných systémov a Oddelenia priestorových informácií Úradu PSK.
Dodržiavanie bezpečnostných rámcov a legislatívnych noriem.
Zabezpečenie plnenia interných noriem v rámci Odboru informačno-komunikačných technológií Úradu PSK.

Informácie o mzde

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - platová trieda 09.

Zamestnanecké výhody, benefity

- Zvýšenie nároku na dovolenku o 1 týždeň v zmysle Kolektívnej zmluvy,
- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie,
- vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnancov Úradu PSK certifikovanými lektormi.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom.
2. Návrh „Koncepcie rozvoja odboru Informačno–komunikačných technológií v Prešovskom samosprávnom kraji“ v rozsahu maximálne 10 minútovej prezentácie.
3. Profesijný životopis.
4. Doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní.
5. Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.
6. Písomný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 13 ods.1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Čestné vyhlásenie o odbornej praxi.
8. Referencie v oblasti praxe v odbore Informačno–komunikačných technológií sú vítané.

Všetky požadované doklady zaslať v písomnej forme na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Nám. mieru 2
080 01 Prešov

v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ - "Výberové konanie - odbor IKT"

najneskôr do 30. apríla 2019.

Podrobné podmienky o vyhlásenom výberovom konaní sú uvedené na webovej stránke PSK www.vucpo.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Informatika a/alebo riadenie. Najmenej 2 roky odbornej praxe v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• bezúhonnosť
• samostatnosť
• spôsobilosť na právne úkony
• organizačné schopnosti
• riadiace schopnosti
• komunikatívnosť
• koncepčná tvorivosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

štátna správa, verejná správa a samospráva

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08001 Prešov
www.vucpo.sk
ID: 3635938   Datum zveřejnění: 5.4.2019   Základní složka mzdy (brutto) a další odměny:   V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - platová trieda 09.