Charakteristika společnosti

Pomáháme finančně poradenským společnostem plnit regulační požadavky a rozvíjet síť poctivých poradců. Nabízíme online kurzy, certifikace a semináře pro finanční poradce a zaměstnance finančních institucí. Zvyšujeme úroveň a profesionalitu finančního poradenství.