Charakteristika společnosti

Spoločnosť Velden s. r. o. vznikla v roku 2019 so zameraním na výstavbu obytných a neobytných budov, realizácie a rekonštrukcie priemyselných objektov a oceľových konštrukcií.