Charakteristika společnosti

Jsme jedničkou na trhu ČR v oblasti stravovacích systémů pro školní jídelny. Pomáháme jim v jejich práci a tím jim ulehčujeme každodenní fungování a kontrolu nad hospodařením jídelny.