Charakteristika společnosti

Vnitristátní doprava + Slovensko, přepravy ADR