Charakteristika společnosti

Westcon-Comstor je přední distributor s přidanou hodnotou pro sjednocenou komunikaci, síťovou infrastrukturu, datová centra a bezpečnostní řešení s globální sítí specializovaných obchodních partnerů. Náš tým vytváří unikátní programy a poskytuje výjimečnou finanční a technickou podporu k urychlení byznysu našich partnerů. Silné vztahy na každé úrovni organizace Westcon vám umožní přijímat podporu přizpůsobenou právě vašim potřebám. S námi získáte od globální logistiky a flexibilního financování až k předprodejní, technické a vývojové asistenci, komplexní podporu pro váš byznys. Díky naší rychlé reakci na neustále se měnící podmínky a situaci na trhu, vám umožníme urychlit obchodní cyklus a dosáhnout vašich cílů.