Jak Vám poradíme?

Charakteristika společnosti

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom softvéru.
Poskytovateľ inovatívnych online aplikácií (oblasť vzdelávania).