Charakteristika společnosti

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti poradenstva, konzultačnej a náborovej činnosti pre regionálnych, mimo regionálnych aj nadnárodných klientov.